Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda gurluşyk ulgamyny ösdürmek

2017-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň mejlisler zalynda “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda gurluşyk we binagärlik ulgamyny ösdürmek”  atly geçirilen okuw maslahatynda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň “Topraklaryň barlagynyň inžener-geologiki usullary” barlaghanasynyň müdiri Laçyn Aşyrowa “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýylynda gurluşyk ulgamyny ösdürmek” atly mowzuk bilen Türkmenistan teleýaýlymynda çykyş etdi.